Varelageret: Kun en kostnad eller konkurransekraft?I dag må handelsbedrifter søke forbedringer hele tiden. De må balansere mellom å levere gode kundeopplevelser og samtidig redusere kostnader. Det betyr at du må ta en kritisk vurdering av dagens lagerprosesser og systemer! - Plukkhastigheten må opp! - Feilplukk og svinn må ned! - Manglende leveringsevne må elimineres!

Hva tror du skjer med økonomien i selskapet, og kundeservicen, om feilplukk og feilleveranser reduseres med 90%?

Det handler blant annet om å få varene fortest mulig UT til kundene, men også mye mer!

Dette og mye mer vil vi , på en enkel og folkelig måte, svare på deg i løpet av 45 effektiv minutter.

Bidragsytere fra Proplan, Visma og BxSoftware!

 

 

 

 

 

 


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt